Transport på tværs af landegrænser

Alle vores kabler bliver produceret på vores fabrik i det nordlige Tyskland af en af Europas førende og mest erfarne kabelproducenter. Vores kabler transporteres udelukkende via vejtransport. Derfor er det vigtigt at se på de optimeringer, vi kan bidrage med i form af valg af brændstof og optimalt kapacitetsgods i vores lastbiltransport.

Som virksomhed investerer vi kontinuerligt i vores produktion med henblik på automation, teknologi og mindre spild. Vi bidrager til at reducere vores gennemsnitlige CO2-aftryk gennem anvendelse af grøn strøm og biodiesel. Derudover arbejder vi konstant på at forbedre vores produktion via optimering af innovative tiltag. Det er ikke meget, men det er vores bidrag til at mindske det gennemsnitlige CO2-udslip, som vores arbejde udleder. 

Vi leverer kabler - ikke CO2

Vi har haft vores transportkæde mellem producenter, distributører og grossister til omvurdering. Derved har vi reduceret den samlede CO2-udledning i vores forsyningskæde. Vores lastbiler kører nu på HVO100, som er en 100% biologisk biodiesel, der mindsker CO2-udledningen med 90% sammenlignet med B7 diesel, hvilket kun indeholder 7% biodiesel og derfor forurener betydeligt mere.  

Fra fossilt brændstof til biodiesel
Vi anvender brændstoffet HVO100, når vi skal transportere vores produkter fra A til B. HVO100 fremstilles ved brug af brint, hvilket gør det til en bedre og renere brændstofkilde end fossil diesel, da det ikke frigiver nyt kuldioxid i atmosfæren. HVO100 opfylder desuden kriterierne for 2. generations diesel i Danmark, da biodieselen er produceret på rest- og affaldsprodukter fra industri og husholdning.

Vi er stolte over at kunne bidrage til den samlede CO2 besparelse ved at anvende biodiesel og koordinere transportkæden, hvilket reducerer den gennemsnitlige udledning af CO2, som vores transporttiltag forårsager. Der er flere fordele, som kan mærkes ved brugen af HVO100. Mange køretøjer kan anvende HVO100 uden ændringer, da lastbilerne allerede er tilpasset til at kunne anvende denne brændstoftype. Derudover er det blevet nemt at holde overblik på den samlede CO2-reduktion, da man kan se effekten heraf med det samme. 

Faktisk har vi allerede reduceret intet mindre end 240.000 tons CO2e ved at anvende biodiesel i vores transport. Et tal vi er rigtig stolte over, og som giver blod på tanden. For når en ændring i brændstof kan have så massive resultater til følge, så er det jo kun fantasien, der sætter grænser.

”Det er en lettelse, at vi kan følge med i og have kontrol over vores samlede CO2-reduktion i forhold til udgifter og tilmed se en øjeblikkelig effekt heraf.”

Brian Kidmose Jensen - CEO, Waskönig+Walter.

Hos Waskönig+Walter fortsætter vi den grønne omstilling, og bestræber os på at udføre vores arbejde, så vi skaber en mærkbar forskel for kabelindustrien, mens vi progressivt kan bidrage til en sundere transport- og produktionssektor.

Udover at anvende et mere bæredygtigt brændstof, er vi også opmærksomme på at få det meste ud af vores lastrum, og få udnyttet lastbilernes fulde kapacitet og potentiale. Det har vi gjort ved at optimere emballering og forpakning på vores mest populære produkter. Dét kan du læse meget mere om her>>.

 

w+w-mennesker-23-HI

 

Viden, cases og nyheder fra Waskönig+Walter